Advies over de bodemzuurtegraad in het Coolhembos

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1620 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van een stage hebben studenten van de Universiteit Antwerpen bodemkenmerken, meso- en macrofauna onderzocht in de regio Puurs, ook in twee proefvlakken van het INBO in het bosreservaat Coolhembos. In het voorjaar van 2021 bedroegen de gemiddelde pH waarden 3.89 en 3.49. Deze meetwaarden zijn zeer laag voor mesotroof elzenbroekbos. Ze kunnen wijzen op verzuring en degradatie van het bos. Om te weten of de lage pH waarden op een ruimere schaal voorkomen, deden we in mei 2021 nieuwe pH metingen. Aanvullend werden ook recente peilbuisgegevens en hydrochemische data bekeken. In dit advies trachten we de relatie zuurtegraad-waterhuishouding bloot te leggen en geven we aan wat nodig is om verdere verdroging en verzuring te voorkomen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-jul-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4207

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Grondwater
  • Verzuring
  • Natuur- en bosgebieden

Dit citeren