Advies over de bruikbaarheid van LSVI-tabellen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof

Luc De Keersmaeker (Hoofdauteur), Kris Decleer, Patrik Oosterlynck, Desiré Paelinckx

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1842 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Stikstofdeposities kunnen op uiteenlopende manieren de kwaliteit en het functioneren van bepaalde vegetaties beïnvloeden. Actueel overschrijdt de stikstofdepositie in alle Habitatrichtlijngebieden de kritische depositiewaarde voor minstens één Natura2000 habitat. In 2014 besliste de Vlaamse Regering tot het instellen van een Programmatische Aanpak van de Stikstofdeposities (PAS). In dit advies wordt nagegaan of de beoordelingstabellen van de lokale staat van instandhouding (LSVI) gebruikt kunnen worden om te bepalen of er een merkbaar effect is van stikstofdepositie op een vegetatie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de LSVI-tabellen gebruikt kunnen worden in een beslissingskader om PAS-maatregelen toe te passen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-mrt-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3266

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid

  Dit citeren