Advies over de CO2-emissiereductie en mogelijke CO2-captatie van het herstellend veen in de vallei van de Zwarte Beek

Piet De Becker (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1784 Downloads (Pure)

Uittreksel

De vallei van de Zwarte Beek is een van de meest natuurlijke beekvalleien in Vlaanderen. Uniek voor dit gebied is de aanwezigheid van een aaneengesloten veenlichaam van 250 ha dat plaatselijk tot meer dan 5 m dik is. Hoewel het (resterende) veenpakket relatief goed werd bewaard, staat het sterk onder druk door verdroging. Om dit unieke veengebied te behouden en veenaccumulatie opnieuw te stimuleren, voorziet het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek daarom in hydrologische herstelmaatregelen. In dit advies onderzoekt het INBO of vernatten van het gebied de afbraak van het veen kan stoppen en het hervatten van de veenafzettingen mogelijk kan maken. We gaan ook na wat dat betekent voor de CO2-emissie en mogelijke CO2-captatie van het herstellend veen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-mei-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3948

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Soorten en biotopen
  • Verdroging
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Biotopen

Dit citeren