Advies over de ecologische risico-evaluatie op basis van nieuwe gegevens betreffende een grond langsheen het kanaal Gent-Brugge te Lovendegem

Suzanna Lettens (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  582 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In een advies van 2015 over de ecologische risicoevaluatie van een terrein in Lovendegem werd geconcludeerd: “Om tot een sluitende ecologische risico-evaluatie en een consistente boomsoortenkeuze te komen, zijn bijkomende staalnames nodig, met bepaling van vochttrap, textuur, pH, CaCO3, organisch materiaal en Kjeldahl stikstof en om de aanwezigheid van zware metalen en kwik na te gaan. In dat advies werd ook een risico-evaluatie uitgevoerd op basis van de analyse van twee bodemstalen die in 2001 genomen werden. In dit bijkomende advies worden de gegevens van die aanvullende staalnames besproken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-mei-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3439

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Verontreiniging

  Dit citeren