Advies over de effectiviteit van geïntensifieerd natuurbeheer als alternatief voor het PAS- reductietraject van stikstofemissies en -depositie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

202 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op 10 maart 2023 keurde de Vlaamse regering de programmatische aanpak stikstof (PAS) goed. Het programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees te beschermen habitats en soorten. De door de Vlaamse regering vastgestelde PAS voorziet in een combinatie van emissie- en depositiereductie en herstelbeheer van habitats. De vraag rijst welke rol een geïntensifieerd beheer van habitats kan spelen voor het realiseren van de IHD’s. Daarom vraagt het departement Omgeving of een versterkte inzet op beheer een vertraagde afname van de depositie kan compenseren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-okt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4752

Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Verzuring
  • Beheer van natuur
  • Beleid
  • Vermesting

Dit citeren