Advies over de evolutie van het geulenpatroon bij de inrichting van het Groot Broek te Waasmunster.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1715 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de inrichting van het te ontpolderen Groot Broek te Waasmunster/Temse dient er een ‘archeologienota’ opgemaakt te worden. De archeoloog moet een inschatting maken van het risico op beschadiging van eventueel aanwezige archeologische elementen. De diepte van het kreken/geulenpatroon dat zich hierbij zal ontwikkelen door de getijdenwerking is hierbij van belang. Uit een landschappelijk booronderzoek bleek dat er archeologische waarden in het gebied aanwezig zijn (steentijd). De NV De Vlaamse Waterweg wil nagaan of de toekomstige geulvorming die waarden zal aantasten. Een bijkomende vraag is of er eventuele aanpassingen nodig zijn aan het inrichtingsplan om het archeologisch erfgoed insitu te kunnen bewaren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-mei-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3672

Thematische lijst

  • Schelde
  • Slikken en schorren
  • Oppervlaktewater
  • Beheer van water
  • Overstromingsgebieden

Dit citeren