Advies over de evolutie van het geulenpatroon bij de inrichting van het Groot Schoor te Bornem en over de mogelijkheden voor grondwinning in dit gebied.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1706 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het Groot Schoor te Bornem dient er een ‘archeologienota’ opgemaakt te worden. De archeoloog moet een inschatting maken van het risico op beschadiging van eventueel aanwezige archeologische elementen. Om dat te kunnen doen zou hij moeten een beeld hebben van hoe het kreken/geulenpatroon zal evolueren, waarbij vooral de maximale diepte van belang is. De NV de Vlaamse Waterweg (NVVW) onderzoekt ook nog de mogelijkheid om zgn. ‘vette grond’ te winnen in het Groot Schoor ten behoeve van de dijkwerken in de ‘cluster Bornem’. Daartoe voert NVVW sonderingen uit om een beeld te krijgen van de dikte van dat pakket. Als dat de moeite blijkt stelt de NVVW de vraag hoe de inrichtingsvisie voor het gebied kan bijgesteld worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-mei-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3664

Thematische lijst

  • Slikken en schorren
  • Estuaria
  • Overstromingsgebieden

Dit citeren