Advies over de gevoeligheid van ijsvogel en bever voor verstoring door kano- en kajakvaart

Joris Everaert (Hoofdauteur), Jan Stuyck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1799 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij het opstellen van een convenant voor het regelen van kano- en kajakvaart op de Dijle stroomopwaarts Leuven, is een natuurtoets gemaakt. Daarin is onder meer onderzocht wat de impact van deze activiteit kan zijn op het voorkomen van de Natura 2000-soorten ijsvogel en bever. Dit advies geeft aan of de aangehaalde literatuurbronnen volledig en voldoende kwaliteitsvol zijn om de impact correct in te schatten. Verder wordt beoordeeld of de mogelijke effecten voldoende in kaart gebracht zijn en of de milderende maatregelen volstaan om betekenisvolle effecten te vermijden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-jun-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3452

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Stromende wateren
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Recreatie en Toerisme
  • Recreatie
  • Sectoren
  • Maatschappij
  • Biotopen
  • Vogels
  • Soorten
  • Broedvogels

  Dit citeren