Advies over de grauwe kiekendief in voorbereiding op het vervolg soortenbeschermingsprogramma

Geert Spanoghe (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1028 Downloads (Pure)

Uittreksel

De voorbije vijf jaar werden in een aantal gebieden maatregelen genomen om het voedselaanbod voor de grauwe kiekendief te optimaliseren. Hoewel de soort werd waargenomen, bleef vestiging vooralsnog uit. Wel werd er vaak een verhoogde foerageeractiviteit vastgesteld van andere roofvogels. In dit advies gaat het INBO na welke populaties grauwe kiekendief in onze buurlanden van belang zijn voor het soortherstel in Vlaanderen. We bekijken daarnaast of de maatregelen voor grauwe kiekendief ook gunstig zijn voor andere grondbroedende roofvogels.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jul-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4181

Thematische lijst

  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Akkervogels
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Soortherstelprogramma's
  • Vogels
  • Soorten
  • Broedvogels

Dit citeren