Advies over de habitats en leefgebieden op het Groot Schietveld te Wuustwezel

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1047 Downloads (Pure)

Uittreksel

In december 2018 werd een vergunning gevraagd voor een nieuwe schietstand voor kleiduifschieten op het Groot Schietveld. Het domein maakt deel uit van zowel Habitat- als Vogelrichtlijngebied. Doel is om de instandhouding (en het herstel) van natuurlijke habitats en soorten te bevorderen. Beoogde natuurdoelen mogen niet onmogelijk gemaakt worden door toekomstige projecten. De adviesvrager wil zicht hebben op de aanwezige soorten en de staat van instandhouding van de habitats om mogelijke aantasting in te schatten. We lokaliseerden de Europees beschermde habitats in de (omgeving van) de projectzone en bespreken de lokale staat van instandhouding van deze habitats. Verder geven we aan welke tool het potentieel en actueel relevant potentieel leefgebied voor bepaalde soorten in kaart brengt.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 26-feb-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3746

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Heiden en hoogveen
  • Amfibieën en reptielen
  • Vogels

Dit citeren