Advies over de handleiding kapmachtigingen en het afwegingskader schoontijd

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

154 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap Natuur en Bos heeft een nieuwe versie van de handleiding voor kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bos opgesteld. Deze handleiding omvat alle informatie, werkafspraken en richtlijnen aan de ambtenaren van het agentschap voor de behandeling van aanvragen in toepassing van het Bosdecreet. Daarnaast ligt er een afwegingskader schoontijd klaar. De schoontijd is de periode waarin niet geveld, bewerkt en geruimd mag worden. Met dit afwegingskader wordt getracht een schoontijd op maat, op basis van de actueel gekende situatie te bepalen. Het agentschap vraagt een beoordeling van beide documenten. Dit advies bevat onze opmerkingen en aanvullingen bij deze twee documenten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-jan-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4740

Thematische lijst

  • Eiken- en beukenbossen
  • Beheer van bos
  • Bossen en parken

Dit citeren