Advies over de herinrichting van de slikken en schorren na de realisatie van de Oosterweelverbinding

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1945 Downloads (Pure)

Uittreksel

Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding zal een deel van de slikken en schorren in het Schelde-estuarium te Antwerpen tijdelijk ingenomen worden. Na uitvoering van de werken zullen deze ingenomen/bestaande slikken en schorren hersteld worden en zal er twaalf hectaren aan slikken en schorren ter hoogte van de linkeroever van de Zeeschelde1 bijkomend aangelegd worden. Er wordt ook zes hectaren buitendijks bos aangelegd. Het project wordt op dit ogenblik onderzocht in het project-MER Oosterweelverbinding. Het is in het kader van dit project-MER dat het Agentschap voor Natuur en Bos (kortweg ANB) (regio West) de MER-deskundige vraagt om voor de herinrichting van de slikken en schorren advies aan te vragen bij het INBO. Deze informatie in dit advies kan dan meegenomen worden in het MER.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 21-jun-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3556

Thematische lijst

  • Schelde
  • N2000 gebieden
  • Slikken en schorren
  • Versnippering
  • Estuaria
  • Transport
  • Habitats

Dit citeren