Advies over de herinrichting van de zuidelijke wachtboezem in de Antwerpse haven

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1711 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van het Logistiek Park Schijns worden de wachtboezems ter hoogte van Rode Weel heringericht. De wachtboezems dienen als buffer voor het pompstation. Om de werken mogelijk te maken wordt de zuidelijke wachtboezem eerst ontwaterd. Vanaf het najaar van 2017 wordt er slib van de noordelijke boezem overgebracht naar de zuidelijke boezem. Op termijn moet de zuidelijke boezem ontwikkelen tot een rietveld. Omdat het slib verontreinigd is, wordt voorgesteld dit af te dekken met een zandlaag. Dit is technisch nogal moeilijk uitvoerbaar. Dit advies behandelt de vraag of het zanddek ook weggelaten kan worden en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de rietontwikkeling zelf en voor aan riet gebonden fauna. Ten slotte komen ook mogelijke knelpunten bij de rietontwikkeling aan bod.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-jun-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3568

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Antwerpen
  • Havens
  • Moerassen

Dit citeren