Advies over de historiek en bodemkwaliteit van een baggergrond tussen de Galgestraat en de Bovenschelde (Oudenaarde)

Suzanna Lettens (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  31 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor een terrein gelegen in Oudenaarde tussen de Galgestraat nr. 157 (terrein van de voormalige NV Santens) en de Schelde moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden voor de OVAM in verband met (mogelijk) aangebracht baggerslib uit de Schelde.In dit advies wordt aangegeven welke informatie uit de DredGisdatabank beschibaar is over deze gronden en of het INBO over nog bijkomende informatie beschikt.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-apr-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3435

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Verontreiniging

  Dit citeren