Advies over de impact van bever (Castor fiber) op andere IHD-doelsoorten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1970 Downloads (Pure)

Uittreksel

De bever verspreidt zich langzaam verder in Vlaanderen. Daardoor nemen ook de vragen toe over de interactie van bever met andere soorten. In dit advies onderzoekt het INBO in welke mate de aanwezigheid van bever een bedreiging vormt voor de gunstige staat van instandhouding van IHD-doelsoorten als beekprik en rivierdonderpad. Daarnaast gingen we ook na wat de wetenschappelijke literatuur in globo zegt over de ecologische impact van bever.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-feb-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3845

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Vissen
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Soorten

Dit citeren