Advies over de impact van de ophoging van een akker in Herselt op een nabijgelegen SBZ

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1656 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op een akkerperceel in Herselt bevindt zich een laagte die bij hevige regenval onder water komt te staan. Er werd een vergunning aangevraagd voor het opvullen van deze laagte. Om de impact op een nabijgelegen SBZ te beperken, werden enkele milderende maatregelen voorgesteld. In dit advies maakt het INBO een inschatting van de mogelijke effecten na uitvoering van de ophoging en de realisatie van de milderende maatregelen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-feb-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3876

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Vernatting
  • Vermesting

Dit citeren