Advies over de impact van de uitbreiding van het bedrijf Smulders op slikken en schorren Schelde te Antwerpen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

3944 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een bedrijf wil een nieuwe kade in de Schelde aanleggen. Hiervoor zal een oppervlakte van 1,7 ha ingenomen worden in de Schelde waaronder ook slikken en schorren. Naast het directe ruimtebeslag kan er ook indirect een impact zijn op het stroomafwaarts gelegen slikken en schorrengebied (Habitatrichtlijngebied) en Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In de passende beoordeling wordt aangegeven dat men een nieuw slikken en schorrengebied wenst te realiseren als mitigerende maatregel door het toevoegen van een dam. Het dossier werd voorlopig ongunstig wegens onduidelijkheden over de impact op het stroomafwaarts slikken en schorrengebied en de realiseerbaarheid van het nieuwe slikken en schorrengebied door het toevoegen van de dam. ANB vraagt nu aan INBO advies over die passende beoordeling.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-feb-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4544

Thematische lijst

  • Schelde
  • N2000 gebieden
  • Slikken en schorren
  • Versnippering
  • Estuaria
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Habitats

Dit citeren