Advies over de impact van drones op Natura2000-doelen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1426 Downloads (Pure)

Uittreksel

Drones worden steeds meer toegepast binnen diverse werkgebieden en ook voor monitoring en onderzoek van natuurwaarden. Het gebruik van drones kan een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren en de data-inzameling kan efficiënter gebeuren. Op het eerste zicht zijn er niets dan voordelen. Toch is het denkbaar dat dronegebruik een betekenisvolle verstoring kan vormen voor Natura2000-doelsoorten. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan doortrekkende en overwinterende watervogels, weidevogels en broedvogels, maar ook aan zoogdieren. Het Agentschap Natuur & Bos wil weten of er een negatieve impact kan zijn en welke voorwaarden nodig zijn om te voorkomen dat dronegebruik een betekenisvolle verstoring kan vormen voor Natura2000-doelsoorten of hun leefgebied. Dit advies behandelt deze vragen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-sep-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3943

Thematische lijst

  • Schadebeheer (beheer)
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Preventie

Dit citeren