Advies over de impact van een kabelpark op de biodiversiteit van de Spuikom te Oostende

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

985 Downloads (Pure)

Uittreksel

Projectontwikkelaars hebben het plan voorgesteld om een kabelpark voor watersport te bouwen op de Spuikom te Oostende. Het kabelpark bestaat uit een vijftal steunpilaren en kabels zodat men via een sleeplift op het water kan wakeboarden, wakeskaten of waterskiën. Het park wordt door een strekdam afgeschermd van de rest van de Spuikom. Er heerst bezorgdheid over mogelijke verstoring van avifauna of vleermuizen. In dit advies wordt het belang van de Spuikom voor avifauna onderbouwd a.d.h.v. telgegevens. Er wordt nagegaan welke soorten verstoord kunnen worden. Ook het risico voor vleermuizen wordt ingeschat. Verder worden mitigerende maatregelen en kennishiaten meegegeven.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-okt-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3612

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Havens
  • Recreatie en Toerisme

Dit citeren