Advies over de impact van renovatiewerken aan de vijver van het Vrijbroekpark op de populatie kruipend moerasscherm

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1672 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het provinciaal groendomein Vrijbroekpark in Mechelen herbergt de belangrijkste populaties kruipend moerasscherm in Vlaanderen. Deze plantensoort is opgenomen in de Habitatrichtlijn. Dit houdt o.a. in dat de nodige maatregelen genomen moeten worden om deze soort in een goede staat van instandhouding te houden of te brengen De provincie Antwerpen wil de parkvijver renoveren en een wetland inrichten dat in verbinding komt te staan met de vijver. In dit advies gaat het INBO na wat de impact is van deze werken op de populatie kruipend moerasscherm en de omliggende bomen, en in welke periode en met welke methode dit best uitgevoerd wordt.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-mrt-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3897

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora
  • Beleid
  • Conservatie
  • Soorten

Dit citeren