Advies over de impact van vervuild slib op het realiseren van leefgebied voor de roerdomp

Claude Belpaire (Hoofdauteur), Bruno De Vos

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1746 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan wil de Vlaamse overheid de vijvers van Hof van Lachenen in Lier inrichten als leefgebied voor roerdomp. Daarbij is grondverzet noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt echter dat de kwaliteit van het slib en de grond slecht is. Na het afgraven en afvoeren zal er waarschijnlijk nog vervuild slib achterblijven in de vijvers. Het is onduidelijk of en in welke mate dat resterend slib het realiseren van het leefgebied voor roerdomp kan hypothekeren. In dit advies geeft het INBO een overzicht van de relevante wetenschappelijke kennis hierover. We geven ook een overzicht van het relevante wettelijk kader en stellen een stappenplan voor voor wetenschappelijke begeleiding en ondersteuning van het sanerings-
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-dec-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3456

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Kaderrichtlijn Water
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Vogels
  • Soorten
  • Verontreiniging

  Dit citeren