Advies over de impact van watersport op de Schelde op vogels, fint, bruinvis en bever

Eric Stienen (Hoofdauteur), Jan Breine, Wim Mertens, Jan Stuyck, Bart Vandevoorde, Glenn Vermeersch

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1771 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Schelde tussen Rupelmonde en Temse maakt deel uit van het Natura2000-gebied ‘Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. In dit advies wordt nagegaan wat de impact kan zijn van gemotoriseerde watersport in deze zone op vogels, fint, bruinvis en bever.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-jan-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3209

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • N2000 gebieden
  • Vissen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Watervogels
  • Beleid
  • Maatschappij
  • Vogels
  • Recreatie

  Dit citeren