Advies over de impact van wildakkers op schade door everzwijn en bever

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2653 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de ruilverkaveling Molenbeersel (Kinrooi) komt nog een vrij hoge dichtheid aan geelgorzen voor. Om deze soort te ondersteunen, voorziet de ruilverkaveling in de aanleg van verspreide wildakkers nabij houtkanten. In dit advies gaat het INBO na wat de impact is van deze wildakkers op schade door everzwijnen. Daarnaast wordt nagegaan of schade door bever kan toenemen door de aanleg van een buffer langs een waterloop.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-aug-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3680

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Wildschade
  • Jacht (maatschappij)
  • Fauna
  • Landbouw (maatschappij)
  • Sectoren
  • Jacht (sectoren)
  • Faunaschade

Dit citeren