Advies over de impactverschillen tussen stikstof in gereduceerde (NHy) versus geoxideerde vorm (NOx)

Arne Verstraeten (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1074 Downloads (Pure)

Uittreksel

1 kg NH3 levert in principe exact evenveel N in het milieu dan de geoxideerde vorm (NOx).Alleen wordt de NH3 sneller en dus lokaler afgezet (geïmiteerd) dan NOX die lokaal minder bijdraagt,  maar in de breedte evenveel. Een lokale puntbron van NH3 zal daarentegen sterk bijdragen tot de N-aanrijking in de directe omgeving van de puntbron, terwijl die bijdrage met toenemende afstand tot de puntbron snel kleiner worden. Bobbink en Weijters (2021) geven een genuanceerde blik op beide N-bronnen, maar zij komen wel tot de conclusie dat de gereduceerde vorm in de meeste gevallen schadelijker is dan de geoxideerde vorm, met name wegens rechtstreekse toxiciteit in gebieden waar de geoxideerde vorm de meest natuurlijke stikstofbron is (bv. de zure zandgronden van Kempen en Vlaamse zandstreek).
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-dec-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4550

Thematische lijst

  • Verzuring
  • Flora
  • Biotopen
  • Vermesting
  • Habitats

Dit citeren