Advies over de inplanting van een windturbinepark in de Kabeljauwpolder in Nederland

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1682 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor een gepland windturbinepark langs de Kabeljauwbeek in Nederland werd een nota opgemaakt dat de mogelijke impact van de turbines op belangrijke natuurwaarden onderzoekt. Omdat de mogelijke impact van dit park tot in Vlaanderen reikt, moet worden nagegaan of de effecten in Vlaanderen voldoende in rekening gebracht worden. In dit advies wordt nagegaan of de nota voldoende informatie bevat om de effecten van het turbinepark op natuurwaarden te kunnen beoordelen en wordt bekeken of uit de informatie betrouwbare conclusies getrokken worden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-nov-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3040

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren