Advies over de inrichting van de Sigma zone 'stort van Burchtse Weel'

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1768 Downloads (Pure)

Uittreksel

Om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren voorziet het Sigmaplan de aanleg van overstromingsgebieden en stevigere, hogere dijken. Er moet o.a. 2000 ha extra estuariene natuur gecreëerd worden. De Vlaamse Waterweg start nu met de voorbereiding om de waterkering aan het gebied Burchtse Weel te verhogen tot sigmahoogte. Tegelijkertijd is t.h.v. het “stort van Burchtse Weel” 1,95 ha natuurherstel voorzien. Het oorspronkelijke slik- en schorgebied is immers bij de uitvoering van de pre-metrowerken vernietigd. De zone wordt weer afgegraven en heringericht tot slik- en schorgebied. Dit advies bevat richtlijnen voor een optimale realisatie van het slik- en schorherstel uitgaande van de huidige situatie en lessen getrokken uit eerder schorherstel.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-jul-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3786

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Estuaria

Dit citeren