Advies over de inrichtingswerken in het Vinne in het kader van het natuurinrichtingsproject fase 2

Piet De Becker (Hoofdauteur), Jo Packet, Sophie Vermeersch, Luc Denys

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1511 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het provinciaal natuurgebied Het Vinne in Zoutleeuw voert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werken uit in het kader van het natuurinrichtingsproject. Uit de gegevens van de monitoring na de eerste inrichtingswerken bleek dat het meer evolueerde naar een té eutroof (voedselrijk) milieu om te kunnen voldoen aan het Europees habitattype ‘voedselrijke gebufferde wateren met rijke waterplantenvegetatie’. Om deze voedselrijkdom te verminderen, zal over ongeveer de volledige meerbodem de bovenste rijke strooisellaag/teelaarde afgeschraapt en verwijderd worden. De VLM stelt een aantal adviesvragen m.b.t. de aanpak van de inrichtingswerken.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 26-mei-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3999

Thematische lijst

  • Oppervlaktewater
  • Beheer van water
  • Flora
  • Vermesting
  • Stilstaande wateren

Dit citeren