Advies over de inventarisatie van macrofyten in meren

Luc Denys (Hoofdauteur), An Leyssen, Jo Packet

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1451 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de Kaderrichtlijn Water moeten zowel stilstaande wateren, of meren, als waterlopen gemonitord worden. Hiervoor zijn protocollen ontwikkeld. Voor meren is de monitoring bijzonder arbeidsintensief omdat de volledige oppervlakte van het meer moet beoordeeld worden. Omwille van beperkingen in mensen en middelen vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij of de inventarisatie beperkt kan worden tot een aantal trajecten langs de oever. In dit advies wordt beargumenteerd waarom de voorgestelde aanpassing niet wenselijk is. Daarnaast wordt aangegeven hoe wel een tijdwinst te realiseren valt zonder impact op de reproduceerbaarheid van de methode en de vergelijkbaarheid met eerdere beoordelingsresultaten en de internationale normen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-nov-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4025

Thematische lijst

  • Kaderrichtlijn Water
  • Stilstaande wateren

Dit citeren