Advies over de invloed van maaibeheer op habitattype 3260

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3086 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Volgens de code goede natuurpraktijk worden vegetaties in type 3260 waterlopen bij voorkeur niet gemaaid. De beheerder wil hiervan afwijken voor enkele waterlopen. Om de vergunningverlening te ondersteunen vraagt de administratie of maaien vanaf 15 juni een negatieve impact heeft en of hierdoor soorten kunnen verdwijnen. Het advies behandelt eerst de kenmerken van een gunstige lokale staat van instandhouding en de al beschreven effecten van maaibeheer op vegetatie en fauna. Verder is nagegaan welk effect het maaitijdstip en -patroon kan hebben en op basis hiervan volgen algemene aanbevelingen voor het beheer. Op basis van de biotiek van de beoogde trajecten is een specifieke effectbeoordeling uitgevoerd. Tot slot worden kennishiaten en aanb
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-mei-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3432

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Dit citeren