Advies over de inzet van de Vlaamse meetnetten om de trend van het bosareaal op te volgen. Een statistische evaluatie.

Paul Quataert (Hoofdauteur), Luc De Keersmaeker, Toon Van Daele

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

5368 Downloads (Pure)

Uittreksel

In een vorig INBO-advies (De Keersmaeker et al. 2012) gingen we na in hoeverre de Boswijzer en de Vlaamse bosinventarisatie geschikt zijn voor het opvolgen van het bosareaal. De Boswijzer schatte het bosareaal aanzienlijk hoger in dan de bosinventarisatie. Ondertussen onderging de Boswijzer verbeteringen en is de tweede bosinventarisatie afgerond. In dit advies onderzoeken op statistische wijze we de mogelijkheden en beperkingen van beide meetnetten om de trend van het bosareaal voldoende nauwkeurig in te schatten en we gaan na welke factoren de nauwkeurigheid bepalen. Naast het aantal meetjaren is ook de proefopzet een cruciale factor. Het advies bevat tenslotte een schatting van de bosoppervlakte en de trend op basis van de meest recente gegevens.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-jul-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3744

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Beleid

Dit citeren