Advies over de jaaropbrengst van palingfuiken in typische West-Vlaamse polderwaterlopen

Gerlinde Van Thuyne (Hoofdauteur), Claude Belpaire

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1665 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek na inbeslagname van een aantal schietfuiken, wil het Agentschap voor Natuur en Bos een idee hebben over de mogelijke jaarlijkse palingopbrengst in typische West-Vlaamse polderwaterlopen. Op basis van gegevens van experimentele fuikvangsten tussen 2000-2015 werd de gemiddelde jaaropbrengst per fuik geschat op 246 kg. Deze berekening is gebaseerd op de jaarvangst van één schietfuik die van 1 maart tot en met 30 november continu opgesteld staat. Bij deze berekening werd rekening gehouden met seizoenale fluctuaties in vangst.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-okt-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3366

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Vissen
  • Fauna
  • Visserij
  • Stromende wateren
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Beleid
  • Vismeetnetwerk
  • Visserij (maatschappij)
  • Meetnetten
  • Sectoren
  • Maatschappij
  • Biotopen

  Dit citeren