Advies over de kaaimuurvegetaties langs de Oude Dender te Dendermonde.

Wouter Van Landuyt (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  354 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De kademuren van de Oude Dender in de binnenstad van Dendermonde zijn fel begroeid met kruiden en houtige struiken. Om schade aan de muren te voorkomen wil de beheerder de begroeiing verwijderen. Vooraleer hiermee te starten wil men weten of er beschermde of zeldzame soorten voorkomen, zodat deze gespaard kunnen worden. Ook het voorkomen van invasieve exoten of sterk wortelende soorten is een aandachtspunt. Het advies bestaat uit een inventaris van de waargenomen soorten, de lokalisatie van invasieve exoten en beschermde of zeldzame soorten en mogelijk schade berokkende soorten. Er wordt ten slotte aangegeven waaruit het regulier beheer van de kaaimuren met oog voor deze soorten zou moeten bestaan.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 31-aug-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3479

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Processen
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Regulier beheer
  • Beheer
  • Flora
  • Controle van invasieve soorten
  • Beheer van natuur
  • Exoten (beheer)
  • Maatschappij

  Dit citeren