Advies over de KDW-waarden voor de vegetatietypes ‘ah’ brak of zilt water en ‘ku’ pioniersvegetatie

Luc Denys (Hoofdauteur), Jan Wouters

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1438 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag in de omgeving van het VEN-gebied ‘De Viconia Kleiputten’, wordt een verscherpte natuurtoets gemaakt. Een onderdeel daarvan is het afwegen van de bijdrage van het geplande initiatief aan de totale stikstofdepositie binnen de perimeter van het natuurgebied waarop impact mogelijk is. Hiervoor moeten de kritische depositiewaarden (KDW) voor de aanwezige stikstofgevoelige natuurtypen gekend zijn. In dit advies gaat het INBO na welke KDW-waarde moet gehanteerd worden voor de vegetatietypes in dit VEN-gebied die op de Biologische Waarderingskaart gekarteerd werden als ‘ah brak of zilt’ en als ‘ku pioniersvegetatie’.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-dec-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3378

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Ruigten en pioniersvegetaties
  • Milieu
  • Biotopen
  • Vermesting
  • Stilstaande wateren

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Dit citeren