Advies over de kennisgevingsnota van het Plan-MER Mestactieprogramma 7

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1 Downloads (Pure)

Uittreksel

In uitvoering van de Nitraatrichtlijn stelt Vlaanderen om de vier jaar een mestactieprogramma op waarin maatregelen worden vastgelegd om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nutriënten tegen te gaan. Het zevende mestactieprogramma (MAP 7) is in voorbereiding. De Vlaamse Landmaatschappij is gestart met de procedure voor het plan-MER. Er is een kennisgevingsnota beschikbaar op de website van het Team Omgevingseffecten onder het nummer PL0301. Deze nota bevat informatie omtrent het plan en zijn alternatieven, en omtrent de te bestuderen effecten, zodat de burger en de administraties kunnen nagaan wat er zal bestudeerd worden en of de geplande MER-studie de te verwachten effecten voldoende zal bestuderen. In dit advies geven we onze opmerkingen op deze kennisgevingsnota.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-aug-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4661

Thematische lijst

  • Kaderrichtlijn Water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Vermesting

Dit citeren