Advies over de kennisgevingsnota van het plan-MER/strategische MER ‘Windturbinepark haven Antwerpen rechteroever in Antwerpen’

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3428 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor de bouw van een windturbinepark in het havengebied van Antwerpen werd een kennisgevingsnota van een strategisch MER gemaakt. Daaruit moet blijken welke locaties meer of minder geschikt zijn voor het inplanten van windturbines en waar er milderende maatregelen nodig zijn of er bijkomend studiewerk moet gebeuren. In dit advies gaat het INBO na of de voorgestelde methodiek volstaat om de effecten van het windpark in te schatten. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate deze methodiek garandeert dat er geen betekenisvolle effecten t.a.v. avifauna of betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betreffende Vogelrichtlijngebieden of natuurdoelen ontstaat.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-mrt-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3410

  Thematische lijst

  • Windenergie
  • Maatschappij
  • Energie

  Dit citeren