Advies over de kritische depositiewaarde voor stikstof voor het habitattype 3140 (kranswierwateren) in het Torfbroek en Hellebos

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

988 Downloads (Pure)

Uittreksel

Er heerst twijfel over de correctheid van de gehanteerde kritische depositiewaarde van habitattype 3140 (kranswierwateren) in het natuurreservaat Torfbroek en het nabijgelegen Hellebos. In dit advies gaat het INBO na of de kritische depositiewaarde voor habitattype 3140 in beide gebieden correct is, gegeven het overwegend alkalische milieu in de omgeving.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-dec-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4548

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Soorten en biotopen
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Biotopen
  • Vermesting
  • Habitats
  • Stilstaande wateren

Dit citeren