Advies over de leefgebiedskaarten van Natura 2000-soorten

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1775 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij het plannen van vergunningsplichtige activiteiten kunnen initiatiefnemers via een online-instrument mogelijke implicaties op leefgebieden van Natura 2000-soorten inschatten. Hiervoor heeft het INBO voor een aantal soorten potentiële leefgebieden afgebakend. Voor vissen, vleermuizen en enkele broed- en overwinterende vogels werden geen potentiële leefgebieden afgebakend. In dit advies wordt toegelicht waarom voor bepaalde soorten(groepen) geen leefgebied kon afgebakend worden. Verder wordt aangegeven welke data of onderzoek nodig zijn om wel dergelijke kaarten te kunnen maken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-mrt-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3415

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • N2000 gebieden
  • Vissen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Vogels
  • Soorten

  Dit citeren