Advies over de module grondwater van de voortoets

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1929 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap Natuur & Bos wil de module ‘verdroging/vernatting’ van de voortoets verbeteren. De voortoets is een online-instrument om de implicaties van vergunningsplichtige activiteiten op speciale beschermingszones te screenen. Wanneer de voortoets aangeeft dat er geen risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van habitats, dan moet de initiatiefnemer geen passende beoordeling maken. Is dit wel het geval, dan is verder onderzoek of overleg met het ANB gewenst. Hieruit blijkt dan of een passende beoordeling nodig is. Voor de aanpassing van de voortoets heeft het ANB een aantal technische vragen over de werking en de formules van de module . Dit advies geeft aan waar aanpassingen zinvol zijn. Een aantal aanpassingen zijn vrij eenvoudig, andere vereisen een hydrologische studie.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-jun-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4102

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Waterbeheer en drinkwater

Dit citeren