Advies over de mogelijke impact van het uitstrooien van crematieas in natuurgebied op de bodem en de vegetatie

Bruno De Vos (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2361 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In oktober 2016 werd een wetsvoorstel om openbare domeinen open te stellen voor natuurbegrafenissen goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De wet zou toelaten om er crematieas uit te strooien, of urnen te begraven. In dit advies wordt nagegaan wat het effect op bodem, grondwater, strooisellaag, vegetatie en specifieke soortgroepen kan zijn. De mogelijke impact is recht evenredig met het aantal verstrooiingen per ha en per jaar. Op basis van diverse normenstelsels wordt het maximaal toe te laten aantal berekend. Afhankelijk van het normenstelsel zijn specifieke elementen limiterend om een negatieve impact op ecosystemen te vermijden. Tevens worden kennislacunes aangegeven en aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-jan-2017

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3510

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Maatschappij
  • Biotopen
  • Bossen en parken
  • Habitats

  Dit citeren