Advies over de mogelijke impact van overstromingen op de aanwezige en tot doel gestelde vegetaties in de Wingevallei

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  783 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de Wingevallei in Rotselaar en Holsbeek loopt sinds enkele jaren een waterbeheerproject. Het project moet een oplossing bieden voor de terugkerende wateroverlast in het grensgebied van beide gemeenten. Een van de mogelijkheden die wordt vermeld in het overstromingsrisicobeheerplan Vlaams-Brabant, is de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden in het Dunbergbroek. In deze zone komen waardevolle vegetaties voor. Dit gebied maakt daarom deel uit van de Speciale Beschermingszone in de Wingevallei. Er werden instandhoudingsdoelen opgesteld voor o.a. graslanden en alluviale bossen. In dit advies wordt nagegaan of overstromingen invloed kunnen hebben op deze vegetaties.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-apr-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3263

  Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Oppervlaktewater
  • Beheer van water
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer
  • Beleid
  • Maatschappij
  • Vermesting
  • Habitats

  Dit citeren