Advies over de mogelijke invloed van sulfaatrijk proceswater op de ontwikkeling van veenmosrijke oevervegetatie in een zandgroeve

Luc Denys (Hoofdauteur), Piet De Becker, Patrik Oosterlynck

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1771 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op het Kempisch plateau ligt de zandgroeve ‘Mechelse Heide Zuid’ met bijhorende installatie voor zandveredeling. De nabestemming van dit ontginningsgebied is natuurgebied. De bedoeling is om de waterplas te laten ontwikkelen tot een voedselarm systeem met veenmosrijke vegetaties in de oeverzone. De plas van Opgrimbie (Kikbeekbron) geldt hierbij als referentie. Bij het wassen van het zand worden evenwel chemicaliën gebruikt die nadien geloosd zouden worden in de zandgroeve. In dit advies onderzoekt het INBO of een hoge sulfaatconcentratie in het water een probleem voor de ontwikkeling van de gewenste vegetatie.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-nov-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3494

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Milieu
  • Biotopen
  • Verontreiniging
  • Stilstaande wateren

Dit citeren