Advies over de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw na grintontginning in Boyen (Dilsen-Stokkem)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1101 Downloads (Pure)

Uittreksel

Na een grindontginningsproject te Dilsen-Stokkem werd de voormalige teeltlaag opnieuw op de ontgonnen gronden aangebracht. Het doel is om op de afgewerkte terreinen landbouw met natuur te verweven. Of dit mogelijk is, hangt af van de aard (en de beperkingen) van deze teeltlaag. Om inzicht in de chemische samenstelling (vooral de nutriëntenhuishouding) van die teeltlaag te krijgen, werden in januari 2020 acht mengstalen van de bodem genomen en geanalyseerd. In dit advies worden o.b.v. de nutriëntenhuishouding van de bodem de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw ingeschat. Daaraan gekoppeld wordt per zone een geschikt beheer voorgesteld.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 31-mrt-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3907

Thematische lijst

  • Landbouw (maatschappij)
  • Beheer
  • Beheer van natuur
  • Graslanden

Dit citeren