Advies over de monitoring van grauwe gors in het project 'Voor grauwe gorzen van morgen'

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1139 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de vraag om een project op te zetten voor het afsluiten van beheerovereenkomsten gericht op het behoud van de laatste populaties grauwe gors. De VLM stelde hiervoor een projectplan op. Aan het project is een monitoringsluik verbonden. Dat is vooral van belang voor de optimalisatie van de beheerovereenkomsten en de testmaatregelen. In dit advies schat het INBO het onderzoeksopzet, de doelen en de methodiek van deze projectmatige aanpak in. We bekijken daarnaast ook of dit project een meerwaarde betekent voor kennis en inzichten in functie van soortbescherming enerzijds en voor concrete bescherming van actuele relictpopulaties anderzijds.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-mrt-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3648

Thematische lijst

  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Akkervogels
  • Beheer van fauna
  • Vogels

Dit citeren