Advies over de natuurpotenties bij verondieping van de Bergelenput in Gullegem

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

907 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het provinciedomein Bergelen te Gullegem ligt een voormalige zandwinningsput. De plas is vrij diep en heeft steile onderwateroevers. Hierdoor is er weinig oever- en watervegetatie aanwezig. De provincie West-Vlaanderen overweegt om de plas gedeeltelijk te verondiepen om deze aantrekkelijker te maken voor bepaalde moeras- en watervogelsoorten. In dit advies beschrijven we het abiotische systeem, de historische en actuele natuurwaarden, en de beheerdoelen. Vervolgens schatten we in welke impact een verondieping zou kunnen hebben op het functioneren van het watersysteem, de flora en fauna, in bijzonder het visbestand. Tenslotte formuleren we randvoorwaarden voor de inrichting (opvulgrond, waterdiepte, helling) in functie van de doelstellingen en we verwijzen naar enkele referentiegebieden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-feb-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3833

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Vissen
  • Visserij (maatschappij)
  • Watervogels
  • Stilstaande wateren

Dit citeren