Advies over de natuurtoets voor het inplanten van drie windturbines langs de Schelde in Zwijndrecht

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

171 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een energieproductiebedrijf wil drie windturbines oprichten en exploiteren langs de Schelde in Zwijndrecht. De turbines komen op ca. 30 m van de linkeroever van de Schelde te staan. De locatie houdt risico’s in voor vogels en mogelijk ook voor vleermuizen. Vanwege deze risico’s en de ligging nabij habitat- en vogelrichtlijngebied is het effect van de turbines op de natuurwaarden beschreven en beoordeeld in een uitgebreide nota natuureffecten. In dit advies beoordelen we of de gegevens, de gemaakte berekeningen en de aannames in de effectenanalyse correct en volledig zijn. We geven daarbij aan welke aanvullingen nodig zijn en hoe bijkomende tellingen best uitgevoerd worden.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 30-okt-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3835

Thematische lijst

  • Schelde
  • Windenergie
  • Maatschappij

Dit citeren