Advies over de nuleffectcontour bij impactanalyses over verdroging

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2119 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Om het effect van verdroging op een vegetatie te schatten, gebruiken het Zoekzonemodel en het MER-richtlijnenboek - landbouwdieren een nuleffectcontour van 10 cm grondwaterstandsdaling. Andere bronnen, zoals het MER-richtlijnenboek - water, leggen de grens op een grondwaterstandsdaling van 5 cm. In dit advies gaat het INBO na welke contour aangewezen is als nuleffectcontour voor het inschatten van de impact van verdroging op Europees beschermde habitats.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-okt-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3478

  Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Habitats

  Dit citeren