Advies over de Oostvoorduinen-Oost te Oostduinkerke

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

817 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het in 2019 goedgekeurd beheerplan voor het deeldomein “Oostvoorduinen-Oost” van het natuurreservaat “Ter Yde” te Koksijde voorziet de verwijdering van een aantal hoogstammige populieren en ook verscheidene (aangeplante) elzenbosbestanden ten behoeve van het herstel van de habitats “Grijze duinen” en “Vochtige duinvalleien”. Het gebied is Vogel- en Habitatrichtlijngebied en deel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In het te kappen bos komt grootste kolonie van aalscholvers in Vlaanderen voor en zouden ook verscheidene soorten vleermuizen kunnen voorkomen in dat bos. In het bos woekert Japanse duizendknoop. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil wetenschappelijk doordacht kunnen beslissen over de al dan niet uitvoering van de voorgenomen ontbossing en vraagt daarom advies.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-mrt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4494

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Exoten (beheer van natuur)
  • Soorten en biotopen
  • Exoten (beheer)
  • Watervogels
  • Exoten (schadebeheer)
  • Bossen en parken
  • Strand en duinen

Dit citeren