Advies over de opzet van een ex situ kweek van vuursalamander in Vlaanderen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1794 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Amfibieënpopulaties kennen wereldwijd een dramatische terugval en zijn in hun voortbestaan bedreigd. Er wordt verwacht dat de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans massale sterfte van de vuursalamander zal veroorzaken. Daarom wordt een ex situ kweek overwogen. Het advies geeft antwoord op de vraag waarmee rekening gehouden moet worden bij het kiezen van een startpopulatie om de genetische variatie maximaal in stand te houden. Er wordt kort ingegaan op de kweekcondities en periode van staalname en mogelijke knelpunten. Tenslotte worden er aanbevelingen i.v.m. resistentie tegen de pathogeen geformuleerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-jun-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3309

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Beheer
  • Beheer van fauna
  • Amfibieën en reptielen

  Dit citeren