Advies over de passende beoordeling en verscherpte natuurtoets van een grondwaterwinning in Lommel

Piet De Becker (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1064 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap voor Natuur & Bos ontving een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets voor de hervergunning van een omvangrijke grondwaterwinning in Lommel. De productieputten liggen gedeeltelijk in het Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ (BE2100026), alsook in het VEN-gebied ‘De Lommelse heidegebieden en Sahara’. Verschillende habitats in deze beschermingszones zijn grondwaterafhankelijk en dus gevoelig voor verdroging. Daarnaast kan de drinkwaterwinning een effect hebben op het leefgebied van doelsoorten. Het ANB wil weten of er voldoende elementen onderzocht zijn om negatieve effecten voor grondwatergevoelige vegetaties uit te sluiten. In dit advies beoordelen we een aantal aannames en conclusies in de PB en natuurtoets.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-mrt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4122

Thematische lijst

  • Heiden en hoogveen
  • Verdroging
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Waterbeheer en drinkwater

Dit citeren