Advies over de passende beoordeling van een verkavelingsaanvraag in Koolkerke

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

52 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap Natuur en Bos moet de vergunningsaanvraag voor een verkaveling in Koolkerke beoordelen. Deze verkaveling bevindt zich in het vogelrichtlijngebied ‘BE2500932 Poldercomplex’. In navolging van artikel 36ter §3 van het Natuurdecreet is voor deze vergunningsplichtige activiteit een passende beoordeling opgesteld. In dit advies gaat het INBO na of de gegevens opgenomen in de passende beoordeling volstaan om te besluiten dat er geen betekenisvolle effecten optreden t.a.v. de natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-okt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4715

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Zee- en kustvogels
  • Graslanden
  • Broedvogels

Dit citeren